Niska składka

Już od 50 złotych miesięcznie ubezpieczenie grupowe PASJO chroni różne aspekty życia. Gwarancja stałej składki.

Szeroki zakres

Ubezpieczenie obejmuje m.in wypadki, pobyt w szpitalu, zdarzenia losowe, urodzenie dziecka, stratę bliskich. Jeśli potrzebujesz innego zakresu, mamy ponad 100 Grup Otwartych.

Brak Karencji

PASJO umożliwia zniesienie karencji i zachowanie ciągłości ochrony dla klientów rezygnujących z innych ubezpieczeń. Porównaj PASJO ze swoim dotychczasowym ubezpieczeniem.

Jasne warunki

Jasne i proste warunki ogólne. Brak kruczków, opieka Agenta i pomoc. Pilnujemy procesu wypłat.

Świadczenia oraz kwoty w naszej ofercie

Składka 50 PLN

Świadczenie Kwota Wyjaśnienie
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego przy pracy 170 000 PLN
Śmierć w wyniku wypadku komunikacyjnego 145 000 PLN
Śmierć w wyniku wypadku przy pracy 115 000 PLN
Śmierć w wyniku wypadku 100 000 PLN
Śmierć w wyniku zawału serca lub udaru mózgu 60 000 PLN
Śmierć 46 000 PLN
Uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku 340 PLN za 1%
Wystąpienie poważnego zachorowania u Ubezpieczonego - 27 chorób 5 800 PLN
Leczenie specjalistyczne
(chemioterapia / radioterapia / dializoterapia / ablacja / itp.)
3 000 PLN
Operacje Ubezpieczonego
(zalecone po zawarciu ubezpieczenia, wykaz operacji w OWU)
do 2 000 PLN
Pobyt Ubezpieczonego na OIOM 1 000 PLN
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z tytułu wypadku komunikacyjnego w pracy
( od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go)
200 / 75 PLN / za dzień
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z tytułu wypadku komunikacyjnego
( od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go)
175 / 75 PLN / za dzień
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z tytułu wypadku w pracy
( od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go)
175 / 75 PLN / za dzień
Pobyt w szpitalu z tytułu zawału serca lub udaru mózgu
( od 1-go do 14-go dnia) / (od 15-go do 90-go)
100 / 58 PLN / za dzień
Pobyt Ubezpieczonego w szpitalu z tytułu choroby (od 4 dni) 58 PLN / za dzień
Rekonwalescencja bezpośrednio po 10-cio dniowym
nieprzerwanym pobycie w szpitalu
30 PLN / za dzień ( max. 900 PLN / max. 30 dni )
Śmierć małżonka w wyniku wypadku komunikacyjnego 40 000 PLN
Śmierć małżonka w wyniku wypadku 30 000 PLN
Śmierć małżonka 13 000 PLN
Pobyt małżonka w szpitalu z tytułu wypadku 100 / 50 PLN / za dzień
Śmierć dziecka w wyniku wypadku – bez górnej granicy wieku 10 000 PLN
Śmierć dziecka– bez górnej granicy wieku 5 000 PLN
Śmierć noworodka – od 23 tygodnia ciąży do 1 roku życia 4 000 PLN
Osierocenie dziecka – do 25 roku życia 4 600 PLN
Śmierć rodziców / teściów 1 800 PLN
Urodzenie dziecka z wada wrodzoną 2 600
Urodzenie dziecka 1 600 PLN
Dożywotnia indywidialna kontynuacja TAK
! Ubezpieczenie można dodatkowo rozszerzyć o pakiet nowotworowy PoMOC na Raka oraz Best Doctors (sprawdź w zakładce OPCJE DODATKOWE)

PoMOC na Raka

Opcje dodatkowe i inne Ubezpieczenia:

Ubezpieczenie BEST DOCTORS

Ubezpieczenia BEST DOCTORS

Pomoc Światowych Ekspertów, pełne finansowanie leczenia, najlepsze placówki przy poważnej chorobie i walce z nowotworami.

Zapytaj o ofetę agenta

Ubezpieczenia dla dzieci

Ubezpieczenia dla
dzieci

Kompleksowa ochrona dla dziecka przed trudnymi sytuacjami, sporadycznymi zachorowaniami czy problemami zdrowotnymi.

Zapytaj o ofetę agenta

Ubezpieczenie pod Kredyt

Ubezpieczenia pod kredyt

Gwarantujemy niższą cenę ubezpieczenia na życie pod cesję na kredyt. Możesz wybrać ofertę z kilku towrzystw ubezpieczniowych.

Zapytaj o ofetę agenta

Ubezpieczenie Emerytalne

Ubezpieczenia emerytalne

Zapewnij sobie godne utrzymanie życia, wcześniejszą emeryturę, dodatkowe pieniądze na starość oraz ochronę zdrowia. Pomyśl wcześniej o swojej przyszłości, pomyśl o sobie już teraz.

Zapytaj o ofetę agenta

Ubezpieczenie Posagowe 500+

Ubezpieczenia posagowe dla dzieci

Zabezpiecz finansowo dziecko. Zapewnij dziecku środki na ukończenie edukacji oraz start w dorosłe życie. Polisa oszczędnościowa dla dziecka a także ochrona na wypadek śmierci rodziców.

Zapytaj o ofetę agenta

Ubezpieczenie Grupowe

Ubezpieczenia
Grupowe

Ubezpieczenia dla firm oraz pracowników w formie indywidualnej oferty przygotowanej dla przedsiębiorstwa. Indywidualnie negocjowane warunki, zakres oraz świadczenia. Opieka Agenta.

Zapytaj o ofetę agenta

Ubezpieczenie na Życie

Ubezpieczenia na
Życie

Polisa chroniąca Twoją rodzinę i bliskich na wypadek gdyby Ciebie zabrakło. Wypłata pieniędzy dla Twoich najbliższych. Dodatkowe środki dla Ciebie i Twoich dzieci w razie choroby, wypadku, czy pobytu w szpitalu.

Zapytaj o ofetę agenta

Ubezpieczenie Zdrowotne

Ubezpieczenia Zdrowotne

Dostęp do usług prywatnych placówek zdrowia. Szeroki zakres usług, wysoka jakość specjalistów w całym kraju. Zróżnicowane warianty, całodobowa pomoc. Refundacja poniesionych kosztów.

Zapytaj o ofetę agenta

Ubezpieczenie Majątkowe i OC/AC

Ubezpieczenia Majątkowe, OC/AC

Ubezpieczenia Twojego majątku, domu, mieszkania, samochodu (OC/AC/NNW), podróżne. Oferta wielu ubezpieczycieli w jednym miejscu. Posiadamy wszystkie dostępne produktu w Polsce. Obsługa majątkowa firm.

Zapytaj o ofetę agenta

0xDEADCODE

0xD34DC0D3 0xDEADCODE

Definicje oraz ważne informacje

Dane do przelewu
Prosimy o dokonywanie przelewów z góry za każdy miesiąc (np. za styczeń do 20 grudnia, za luty do 20 stycznia itd.) na konto nr:
FHU GOMAR MAŁGORZATA WITWICKA
66 1140 2017 0000 4102 1305 8427
W tytule proszę wpisać:
imię i nazwisko / PESEL / WARTA PASJO np. JAN NOWAK / 81010102000 / WARTA PASJO.
Płatności mogą być: miesięczne, kwartalne, półroczne oraz roczne.
Wiek wstępu: 18-59 lat.
Okres trwania ochrony w niezmienionej formie do 65 lat.
Od 65 roku życia indywidualna dożywotnia kontynuacja.
Do ubezpieczenia nie mogą przystąpić:
Osoba na zwolnieniu lekarskim, świadczeniu rehabilitacyjnym, rencie inwalidzkiej, inwalidzi, osoby przebywające w szpitalu, hospicjum, zakładzie opiekuńczo leczniczym i innych podobnych placówkach, osoby, które w ciągu ostatniego roku przebywały na zwolnieniu lekarskim trwającym ponad 30 dni.
Ze świadczeń wypadkowych wyłączone są zdarzenia wynikłe podczas wykonywania obowiązków służbowych następujących zawodów:
Górnik i osoby wykonujące pracę pod ziemią, pracownik pracujący pod wodą, konwojent przedmiotów wartościowych i pieniędzy, ochroniarz z pozwoleniem na broń, pracownik leśny przy zrywce, wyrębie i zwózce, pracownik na wysokości pow. 10 m, elektryk pracujący przy napięciu powyżej 230 V, kaskader, pirotechnik, korespondent wojenny, żołnierz zawodowy, strażak, policjant, marynarz, ratownik, pracownik platformy wiertniczej, pracownik fizyczny rafinerii, tartaku, pracownik używający materiałów wybuchowych i łatwopalnych, funkcjonariusz BOR, ABW, CBŚ, CBA, pracownik rybołówstwa dalekomorskiego, personel samolotów, treser zwierząt niebezpiecznych, opiekun zwierząt w zoo lub cyrku, akrobata, artysta cyrkowy, sportowiec zawodowy.
Szpital
Szpital jest to działający zgodnie z odpowiednimi przepisami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub na terytorium krajów Unii Europejskiej, Australii, Republiki slandii, Japonii, Kanady, Księstwa Monako, Norwegii, Nowej Zelandii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Watykanu, San Marino oraz Korei Południowej, państwowy lub niepaństwowy zamknięty zakład opieki zdrowotnej (z wyłączeniem zakładów psychiatrycznych i szpitali więziennych), którego zadaniem jest całodobowa opieka nad chorymi i ich leczenie w warunkach stałych i specjalnie do tych celów przystosowanych. Ubezpieczenie nie obejmuje pozostawania ubezpieczonego w sanatorium, szpitalu uzdrowiskowym, na oddziale rehabilitacyjnym, oddziale dziennym, hospicjum, zakładzie opiekuńczo – leczniczym. Pobytu związanego z chorobami psychicznymi, nerwicami oraz leczeniem uzależnien, ciążą, porodem, połogiem, poronieniem samoistnym lub sztucznym – z wyłączeniem przypadków ciąży wysokiego ryzyka, powikłaniami ciąży oraz komplikacjami połogu, wadami wrodzonymi i schorzeniami będącymi ich skutkiem. Pełny wykaz wyłączeń w Ogólnych Warunkach.
Informacja
Informacje szczegółowe dotyczące warunków umowy zawierają Ogólne Warunki Ubezpieczenia nr EBP/ZUB/2012/02.OWU dostępne są w Internecie oraz u Agenta.

Karencje

6 miesięcy
Zgon ubezpieczonego, zgon ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu, zgon małżonka, zgon rodzica oraz teścia, zgon dziecka, osierocenie dziecka, leczenie specjalistyczne, operacje ubezpieczonego.
10 miesięcy
Urodzenie się dziecka, urodzenie dziecka z wadą wrodzoną.
90 Dni
Pobyt w szpitalu w wyniku choroby.
180 Dni
Wystąpienie u ubezpieczonego poważnego zachorowania.

Jak zapisać się do Ubezpieczenia Pasjo ?

Przejdź do
PASJO Online
Wypełnij formularz
potrzebnymi danymi i zapisz

Wydrukuj, podpisz

Dostarcz pocztą, osobiście lub wyślij
deklarację email'em na
zycie@witwicka.pl

Gotowe. Czekaj na nasz kontakt

Pobierz deklarację
PASJO / PoMOC na Raka

Wydrukuj, wypełnij i podpisz

Wyślij oryginał pocztą lub dostarcz osobiście

Gotowe. Czekaj na nasz kontakt

Niezbędne Dokumenty

Poniżej znajdziecie Państwo niezbędne dokumenty, wnioski, prezentacje oraz materiały informacyjne, aby ułatwić Państwu zawarcie Ubezpieczenia oraz lepiej zrozumieć zakres ochrony.


2580

Zadowolonych klientów

33

Towarzystwa Ubezpieczeniowe

55

Wyróżnień i Nagród

98

Procent wypłat w terminie

Oferta Ubezpieczeń - Warianty

 • OCHRONA NA RAKA
 • PLNod 25 / miesięcznie
 • Finansowanie leczenia
 • Gwarancja Opieki
 • Diagnoza światowego eksperta
 • Świadczenia okresowe
 • Ambulatoryjne Świadczenia medyczne
 • Assistance Medyczny
 • Assistance Telefoniczny
 • Zapisz się
 • BEST DOCTORS
 • PLN 97 / miesięcznie
 • do 2 000 000 mln Euro
 • Renomowane placówki
 • Finansowanie leczenia
 • Światowi Eksperci
 • Ochrona po terapii
 • Pełna pomoc Ubezpieczyciela
 • Assistance
 • Zapisz się

Co mówią nasi Klienci

Kontakt z nami

Zadzwoń do Nas lub napisz e-mail. Nasz zespół chętnie odpowie na Państwa pytania. Chętnie pomożemy w doborze odpowiedniej oferty ochrony jak również doradzimy co jest warte uwagi. Zapraszamy.

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą lub pracujesz w firmie, która jest zainteresowana ubezpieczeniem grupowym poinformuj Agenta - przygotujemy specjalną ofertę

Kontakt

 • 502 92 66 37
 • zycie@witwicka.pl 502 92 66 37
 • ul. Bojki 2 (Kurdwanów) 12 659 92 93
 • ul. Kobierzyńska 93 (Ruczaj) 12 266 40 98
 • ul. Mackiewicza18 (Prądnik Biały) 12 415 31 10
 • ul. Wielicka 28a (Podgórze) 12 292 41 59
 • ul. Sołtysowska 12b (Czyżyny) 12 659 92 93

Śledź Nas na